Kamen pellet plus

  • Garantii kuni 6 aastat
  • Terase paksus 6 mm
  • Ökonoomne
  • Ökoloogiline
  • Automaatne süütamine
  • Nädala programm
  • 4 pumba juhtimine
  • Segusõlmede juhtimine
  • Vaikne ventilaator
  • Tümbe regulaator
Kamet pellet komfort spetsifikatsioon